אמנויות זה הטבע שלנו

  • קמפוס אריסון
    אוצרת: איריס מנדל
    --

    תלמידי קמפוס אריסון לאמנויות מגיבים למשבר האקלים והשלכותיו על האדם, על בעלי החיים ועל סביבות אקולוגיות. מגוון העבודות מתייחסות לזמן שאוזל, לדרכי הפעולה והמחאה למען שמירת הטבע וכדור הארץ ולהגברת המודעות.