היפוך מגדרי בציורים אייקונים

  • בית רק״ע

    --

    צליל בנדריהם מציגה גרסאות עכשוויות ליצירות איקוניות שמהן נשקפת דמות האישה כפי שהיא נתפסת לאורך ההיסטוריה. דרך הזרה של היצירות והדמויות, בנדריהם מאתגרת את תפיסת הנשיות המסורתית, ומציפה שיח מגדרי וחברתי שנוגע בערכים של החפצה, הכלה, כבוד הדדי, ושוויון.