התערוכה החקלאית ביפו

  • צלטנר. בית מלאכה לספרי ילדים

    --

    בשנת 1919 יזם המשרד הארץ-ישראלי, בראשות האגרונום עקיבא אטינגר, תערוכה חקלאית ברחוב הגימנסיה העברית - סמוך למקום מושבו הנוכחי של ״צלטנר, בית מלאכה לספרי ילדים״. 100 שנים אחרי, מציגה במקום תערוכה של גינות קהילתיות ברחבי הארץ. 

    בניגוד לתערוכה של אטניגר, שנועדה למטרת תעמולה ציונית והפגנת נוכחות יהודית ביפו, תוך כדי הצגת גידולי מופת וזנים שאטינגר איקלם בארץ ישראל, התערוכה הנוכחית מתאפיינת בצניעות ובאהבת הטבע והאדם, והגינות המוצגות בה אינן גינות מופת אלא מרחב תרפויטי, מניב פרי וירק ומרומם רוח.