יומן אורבני

  • בית ליבלינג - מרכז העיר הלבנה

    אוצרת: גלית גאון

    --

    אחרי חמש שנים שבהן התגורר בניו יורק, חוזר אלון שטיאט לתל אביב, מתבונן בה מחדש, מנהל מעין יומן ויזואלי ושואל מה הופך את העיר לבית עבורו. התערוכה היא פרויקט רישום עירוני של רגעים במרחב הציבורי של תל אביב, שכולל סדרה של כ־50 רישומים. כל רישום מלווה בפס הקול הפנימי של האמן והחיצוני של העיר - אוסף של רגעים אישיים קולקטיביים.