יפו

  • גלריה סאגה

    --

     

    הנופים, האנשים והצבעים של יפו מוצגים במקבץ איורים שאייר אלעד אורן