ססספאם

  • בית בנימיני

    אוצרות: סססופרפארם

    --

    בתערוכה ססספאם אנו מנהלים שיח ביקורתי, תרבותי ואינטימי באמצעות תכשיטים. התכשיט, שבו נוצר עולם בזעיר אנפין, מצריך קרבה ושימת לב לפרטים. על הגוף, כמו ספר פתוח, בחלל תצוגה אישי ונייד, מתאפשרת העמקה ושיח לא פורמלי, ולכן גם חופשי יותר.

    בהמשך להתייחסות בתערוכה קודמת (שהצגנו בשבוע האיור 2019) - למציאות החברתית, הפוליטית והמקומית - בתערוכה הנוכחית אנו מתייחסים ל״ספאם״ כאל מסר ריק, המציף אותנו בדיבור או בשפה הכתובה בעל כורחנו. לעיתים מופיע בעטיפה יפה ומושכת, הספאם הוא מטאפורה לדבר מתעתע, מטעה, שקרי.