על הדרך

  • סטודיו 9, תמי חומסקי 9/T
    --

    אפרת ירון יוצרת בחלל הסטודיו שביל איורי־גרפי־תלת־ממדי שמשרטט את תהליך השינוי שחל במקום: מחנות רהיטים בעבר, לסטודיו אופנה אלגנטי בהווה. העבודה מייצגת את תהליך הג׳נטריפיקציה באזור, וסוללת דרך מהמבואה ואל מיצב בחלל המדרגות המוביל עד לסטודיו עיצוב אופנה. זוהי פרשנות חדשה לתהליכי השינוי המתרחשים בדרום תל־אביב.

    שינוי זה מוצג בהשטחת המושאים ומתוך כמיהה להתיך את העולם, את החלל, לשחרר את הדברים מהיותם אובייקטים מופרדים, בעלי נפח וגבול, לכדי חלק ממבנה רציף על פני המישור, שהאדם והטבע משנים באופן תדיר.