שבילים ביוגרפיים

  • הסטודיו של לידה שרת מסד

    אוצרת: ורה פלפול

    --

    אופירה שפיץ ולידה שרת מסד עוסקות בביוגרפיה האישית שלהן, דרך עיסוק במלאכה עמלנית ורישומית. בטכניקות מגוונות ובמדיומים של איור, פיסול ומיצב הן מתכתבות עם ההיסטוריה הפרטית שלהן וטוות חוטים מקשרים בינן ובין הצופה.

    אופירה שפיץ עובדת בשנתיים האחרונות עם מפות ואטלסים ויוצרת גלובוסים מומצאים בעלי צורות אמורפיות עם הומור פנימי. לידה שרת מסד יוצרת בעבודות חלודה וברזל רישום תלת־ממדי, על ידי חוטי ברזל וחצץ, המתרחש על קיר הגלריה ולעיתים פולש, פורץ מהדו־ממד אל חלל התערוכה.