Unmatch

  • אוצרות: נועה כהנא, בן אלחדף 

    בשיתוף המפעל 1

    --

    קבוצת מאיירים צעירים עוסקת בפרידה, בשברון לב, בתחושות של אשם וכישלון, ב־fomo או סתם בדייט שלא צלח. מערכות יחסים שכשלו וכאלו שלא התהוו עומדות במרכז התערוכה ובמוקד השיח, בשל היחסים שאותגרו בעקבות הבידוד, הסגר, החל״ת, הדיגיטציה, אי הוודאות והחרדה שגברו לאור המגיפה העולמית.