TaliO. צילום: Liko

Flashback
64

המקרר 

 

רח׳ החשמונאים 90 (קומה 1-)


בימים א׳-ה׳ 18:00-12:00; ו׳ 16:00-11:00; ושבת 22:00-11:00

TaliO רותמת את הפלאשבק לתוך עולם האמנות החזותית, ומבקשת לפענח באמצעותו את תהליך היצירה וההרכבה של הדימוי בעבודה שעוסקת בקמפיין MeToo.
בעוד שבספרים ובסרטים מהווה הפלאשבק חלק אינטגרלי מן היצירה, הרי שכאן הוא מתרחש מחוצה לה – ומאיר על העבודה המקורית דרך סדרת עבודות חדשות המפרקות ומחברות מחדש את הדימוי הראשוני.


אירוע פתיחה: חמישי, 21.11, 20:00


TaliO

המקרר