יתכנו שינויים בתכנית בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אנא שימו לב לפרטים בטרם הגעה לתערוכות