אוטוטופיה

  • אוטוטופיה

    גלריית מנשר

    ---

    מנשר (המחלקה לתקשורת חזותית)

    המאיירים דור בשארי ומורן יוגב, בוגרי מנשר, מציגים את גישתם הדיסטופית למציאות דרך השאיפות שלהם, עולמם הפנימי והדרך שלהם לתיקון עולם.