Diner’s Club- Bon Appetit Brain

 • Diner’s Club- Bon Appetit Brain

  בית חנה

  אוצרות: יעל אורנשטיין יוז

  ---

  כמי שהתמודדה עם אכילה רגשית והפרעה באכילה במשך החלק הטוב יותר בחייה, אור אילון מונעת על ידי הבנה עמוקה שהחיים נמשכים. בעוד היא מתייחסת לסוגיה ברצינות רבה, היא שואפת ליצור שיחה מקבילה שמתעלה על נוכחות הבעיה ושופכת הומור, צבע ואנושיות על הנושא.

  אולם- לאחרונה החיים נמשכים, אך לא כרגיל.

  המשבר הגלובלי הביא איתו צונאמי חברתי, כלכלי, אנושי, רגשי, המאלץ אותנו להגדיר הרבה דברים מחדש בתחומים אלו. האם הוא גורם להאטה, להאצה? בעיקר לתזוזה. והיא נפשית. והיא לא פוסחת על אף אחד מאיתנו.

  מה קורה כשהפיזי והנפשי נפגשים- כיצד תתמודד אור עם השינוי המתחולל בעולם? והאם נבנה פה עולם חדש? האם יש מקום לדבר על אכילה רגשית כשכל כך הרבה זוועות הרבה יותר גדולות מתרחשות סביבנו? כן, החיים והאכילה מתקיימים בבד בבד.

  הייצוג הויזואלי לנושא מורכב הוא כל כך חריג מעצם קיומו. אור מטפלת במערכת היחסים עם אוכל והשלכותיה גם בימים אלו שהאדמה רועדת - באופן שבו כל אחד וכל אחת יכולים להעניק פרשנות משלהם לנושא גם אם עד כה לא הקדישו לכך מחשבה נוספת. עבודותיה בדרך כלל מערבות קהל.

  אור אילון היא אמנית קונספטואלית, ארט דיירקטורית ומעצבת גרפית, המתגוררת בתל אביב.